Kontakt

Adresa

Rafael dětem, nadační fond

Vedený u Krajského soudu v Ostravě pod  sp. zn. N 1306

  • Sídlo Umělecká 305/1, 702 00 Moravská Ostrava
  • Telefon 724 977 565
  • Email reditelka@rafaeldetem.cz , manager@rafaeldetem.cz
  • 02804140

Sídlo společnosti na mapě

Kontaktujte nás

* úplné údaje o společnosti
Rafael dětem, nadační fond, sídlo: Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava, IČ: 02804140

* definování podmínek služby -
V případě obdržení finančního daru Vám do 14 dní bude zaslána darovací smlouva.

* specifikace platebních metod (specifikace platby za pomocí PayU)
Zajistí platbu kartou na internetu pomocí bezpečné platební brány.

Zpracovávanými osobnímu údaji jsou veškeré údaje, které o sobě zástupce dárce zpracovateli sdělil. Těmito údaji jsou zejména:
Obecné: Jméno a příjmení, pohlaví
Organizační: email, telefonní číslo

Identifikační údaje právnické osoby, kterou subjekt údajů při jednání se zpracovatelem zastupuje, a pozici subjektu údajů uvnitř této korporace.

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zástupce dárce jsou zpracovávány výlučně za účelem plnění povinností vyplývajících z darovací smlouvy.
Osobní údaje zástupce dárce jsou zpracovávány na dobu do konce třetího kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla tato smlouva uzavřena.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zástupce dárce jsou zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR").

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zástupce dárce nebudou poskytovány žádným třetím osobám mimo organizaci zpracovatele.

DALŠÍ INFORMACE PRO SUBJEKT ÚDAJŮ
Zástupce dárce má právo požadovat od zpracovatele osobních údajů přístup k jeho osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i na přenositelnost údajů.
Zástupce dárce má právo na zpracovatele jeho osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem ochrany osobních údajů na území České republiky.
Poskytování osobních údajů zástupce dárce je smluvním požadavkem zpracovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany zástupce dárce není povinný. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zástupce dárce i bez jeho souhlasu.

V případě udělení souhlasu má zástupce dárce právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením doručeným zpracovateli osobních údajů. V případě odvolání souhlasu však nezaniká právo zpracovatele osobní údaje zástupce dárce zpracovávat pro jiné než marketingové účely, pokud je pro ně dán zákonný důvod uvedený v článku 6 GDPR, zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění nezbytné právní povinnosti ze strany zpracovatele osobních údajů.